Stichting Bijzondere Begraafplaatsen Stichting Bijzondere Begraafplaatsen Hoogezand-Sappemeer e.o.

Eigendom kerkelijke begraafplaatsen officieel overgedragen

Vrijdagmiddag 12 december 2014 om 14.30 uur vond de officiële overdracht plaats van de 6 kerkelijke begraafplaatsen van de Hervormde Gemeente van Hoogezand-Sappemeer-Kropswolde aan de stichting. Dit feestelijk en historisch gebeuren vond plaats in de dorpskerk te Kropswolde.

Feestelijk, omdat de stichting na 27 jaar volledig op eigen benen staat. Sinds de oprichting in 1987 beheerde en exploiteerde de stichting de begraafplaatsen al. Door de juridiche overdracht van de begraafplaatsen, komt nu alles in één hand.

Historisch, omdat de begraafplaatsen nu in particuliere handen overgaan, nadat die zoveel eeuwen in eigendom zijn geweest van de plaatselijke Hervormde Gemeentes.

Nieuw afvalbeleid Bijzondere Begraafplaatsen

Helaas ziet de Stichting Bijzondere Begraafplaatsen Hoogezand-Sappemeer e.o. zich genoodzaakt met ingang van 1 januari 2020 een ander afvalbeleid te hanteren. Vanwege de hoge kosten voor het afvoeren van afval worden de containers van de begraafplaatsen verwijderd.

U wordt vriendelijk verzocht in het vervolg zelf alle overbodig geworden bloemen, bloemstukjes, bloembakken en verpakkingen weer mee te nemen.

Het betreft de begraafplaatsen Kropswolde, Kiel-Windeweer, Wolfsbarge, Hoogezand, Sappemeer Koepelkerk en Sappemeer Oost.

Erepenning Stichting Oude Groninger Kerken 2012

In 25 jaar vormde de stichting Bijzondere Begraafplaatsen zes verwaarloosde dodenakkers om tot eigentijdse begraafplaatsen, met behoud van de karakteristieke eigenschappen van elk ervan. De Stichting Oude Groninger Kerken waardeerde dat op 7 juli 2012 met de toekenning van haar tweejaarlijkse erepenning en een geldbedrag.

Boekje over 25-jarig jubileum

Riet Eggermont schreef een boekje over het heden en verleden van de stichting Bijzondere Begraafplaatsen. Het is de elfde in een reeks uitgaven over kerken en kerkhoven uitgebracht door de Stichting Oude Groninger Kerken.

U kunt ‘Een begraafplaats in een geschiedenisboek’ van Riet Eggermont bestellen via ons kantoor voor € 6,– plus verzendkosten.

Stichting Bijzondere Begraafplaatsen Hoogezand-Sappemeer en omstreken
Kamer van Koophandel Groningen 41014801