Stichting Bijzondere Begraafplaatsen Stichting Bijzondere Begraafplaatsen Hoogezand-Sappemeer e.o.

Over de stichting

De stichting Bijzondere Begraafplaatsen Hoogezand-Sappemeer en omstreken beheert de drie begraafplaatsen Hoogezand, Sappemeer Oost & Wolfsbarge en de drie kerkhoven Kiel-Windeweer, Kropswolde & Sappemeer Koepelkerk.

Goed onderhoud

Het onderhoud vergt jaarlijks veel inspanning en geld. Hagen moeten gesnoeid, schelpen op de paden regelmatig aangevuld. Het grote werk wordt uitbesteed aan een bedrijf voor sociale werkgelegenheid. Verder verzetten vrijwilligers zelf veel werk.

Betrokken vrijwilligers

Iedere begraafplaats of kerkhof heeft een verantwoordelijke contactpersoon. De contactpersonen en bestuursleden inspecteren regelmatig en signaleren mogelijke verbeteringen. Doordat de stichting zes begraafplaatsen beheert, is er in de begroting ruimte om elk jaar iets extra te doen voor een ervan.

Stichting Bijzondere Begraafplaatsen Hoogezand-Sappemeer en omstreken
Kamer van Koophandel Groningen 41014801